Bellboy Hotel Manager

Breng de gasten in je hotel naar de juiste kamers met de lift. Zorg dat de liften zo staan dat ze door naar hun kamer kunnen lopen voordat hun geduld op raakt.

Spel Besturing

Gebruik de muis. Klik op de juiste pijltjes bij de lift om hem op en neer te laten gaan.
12345678910 
(254 stemmen)
8 / 10